เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “พจนศิลป์” ปี 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเวทีการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ พจนศิลป์ ” ปี 4 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังเพื่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์และสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์อย่างถูกวิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยมีผู้ชนะการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี 4 ประจำปี 2562 ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ นางสาวช่อผกา บุญประกอบ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางสาวณัฏฐณิชา หทัยพัฒน์โภคิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายปรัชญา นางรัก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลชมเชย 1 นายวะยุห์ คงอ่อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย 2 นายวัชรินทร์ ทวีโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลขวัญใจมหาชน นายสถานุ คำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เพจพจนศิลป์
ข่าว : ช่อผกา บุญประกอบ
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : สุพรรณี  นัดสันเทียะ  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 117 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]