เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

เปิดแล้ว....สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส จำหน่ายสินค้า ศิลปะ และดนตรี ชมฟรีทุกวันศุกร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีเปิดสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)  ตั้งอยู่ที่บริเวณข้างรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ใกล้สามแยกทางเข้าอาคารพลศึกษา  มุ่งให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า “ตำนานป่าโคกหนองไผ่” ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น จับจ่ายตลาดสีเขียว ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูป  เครื่องดื่ม  ฝากฝีมือเกษตรกรในชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานฝีมือ handmade ของนิสิต  จัดพื้นที่เป็นลาน หรือซุ้มแสดงความสามารถทางด้านดนตรี เสียงเพลง ศิลปะ และการแสดงในรูปแบบต่างๆ สนุกสนานมีความสุขไปด้วยกันแบบรักษ์โลก  พร้อมรณรงค์ในเรื่องการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (MSU No Plastic) ให้นำถุงผ้ามาใช้แทน รวมถึงเชิญชวนให้ร้านค้างดแจกถุงพลาสติกด้วย  เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก สร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ทั้งยังเป็นการณรงค์ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่สังคมให้เกิดขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง/อภิราม  ทามแก้ว
 
ที่มา : กองอาคารสถานที่
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : สุพรรณี  นัดสันเทียะ  หมายเลขติดต่อ : 1280  อ่านทั้งหมด 349 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดมหา...  
   มมส มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจา...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็...  
   มมส ประชุมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยแ...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]