เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ ขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นายพิสิทฐ์ แก้วศิลา ในนามนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในงานมีการแสดง Cover Dance เพลงประจำโครงการ มีการอบรม ขับขี่ปลอดภัยจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นายพิสิทฐ์ แก้วศิลา ในนามนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็น เต้อ กล่าวว่าโครงการ Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็นเด้อ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยนิสิตภาควิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้โครงการ Toyota Campus Challenge 2019 ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทยจํากัด โดยแผนกิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 15 ทีมสุดท้าย จากผู้ส่งแผนงานเข้าประกวดจํานวน 838 แผนงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการเปิดรับนิสิตเข้ามาศึกษาต่อในจํานวนมาก ในปี 2562 มี นิสิตที่กําลังศึกษาอยู่รวมทั้งหมด 43,087 คน ให้มีการใช้งานยานพาหนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างเดือน มกราคม ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการขับขี่ยานพาหนะจํานวนมากถึง 276 ครั้ง ซึ่งอุบัติเหตุ ดังกล่าวเกิดจากการขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จากการสังเกตุพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เราเล็งเห็นว่าพฤติกรรมการขับขี่ย้อนศรจําเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่พบเห็น ได้บ่อย และยังส่งผลกระทบอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนร่วมเป็นอย่างมาก อีกทั้งพฤติกรรมดังกล่าวได้มีการเกิด ขึ้นมานานแล้วและมีการรณรงค์แต่ก็ไม่ได้ผล ทําให้ในปัจจุบันมีการขับขี่ย้อนศรมากถึงร้อยละ 40 จากการสังเกตมี ยานพาหนะผ่านจุดห้ามย้อนศร 106 คันในเวลา 1 ชั่วโมง มีการฝ่าฝืนย้อนศร 42 คัน

ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการ “Bluedyguard ย้อนศรใครไม่เห็นแต่บลูดี้เห็นเด้อ” ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา การขับขี่ย้อนศร โดยนํา “น้องบลูดี้” มาติดตั้งเพื่อลดการขับขี่ย้อนศรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็น เครื่องมือสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ขับขี่รถย้อนศรที่ผิดกฎจราจร นอกจากนั้นยังได้ทําการสื่อสารรณรงค์ให้นิสิตรวมถึงประชาชนผู้ใช้รถในเส้นทางดังกล่าวไม่ขับขี่รถย้อนศร โครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการว่าจํานวนผู้ขับขี่รถที่ใช้เส้นทางที่มีการห้ามขับรถย้อนศรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเฉพาะถนนเส้นหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์มีอัตราการขับขี่ย้อนศรลดลง ไม่เกิน ร้อยละ 20 ในระยะเวลา 1 เดือน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 311 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]