เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนานานาชาติ International Seminar on THE for University Ranking โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ตามเกณฑ์การประเมินของ Times Higher Education พร้อมทั้งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและสร้างมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาพันธมิตรในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Todd Hornal, Regional Director (APAC) มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
  • THE rankings methodology
  • Demo of DataPoints
  • Data specific to the uni’s in attendance (if we have their data) and Thailand
  • Reputation data
  • How to promote your university globally – do’s and don’t’s

มีผู้บริหารและบุคลากรระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 99 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]