เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับProf Cho, Hang Rok Ph.D. Honorary Degree in Doctor of Philosophy in Korean

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof Cho, Hang Rok Ph.D. Honorary Degree in Doctor of Philosophy in Korean พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการทำบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยทันกุก สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยทันกุก มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์เซจง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาเกาหลี ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

ในการนี้ Prof Cho, Hang Rok Ph.D. Honorary Degree in Doctor of Philosophy in Korean พร้อมคณะ ได้ชมการแสดงละครประเพณี สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง "Goong (궁) วุ่นรักวังหลวง" ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]