เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (31 ตุลาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส พรลภัส สุวรรณรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำ Mr. Thomas Grubach, Director of International Recruitment, Southern New Hampshire University สหรัฐอเมริกา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เดินทางเยือนและเจรจาขยายความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิตภาคฤดูร้อน และหารือโครงการจัดตั้งหลักสูตรร่วม 2+2 และ 3+1 ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาหาสารคาม โดย คณะการบัญชีและการจัดการ และ Southern New Hampshire University มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อนระยะเวลา 4 สัปดาห์ ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว หลังจากได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อกลางปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนิสิต และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองสถาบันผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำการวิจัย การจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสริมความเป็นนานาชาติและสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับสากล ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นิสิตซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความความสำเร็จในการทำงานในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ชลิพร โชติถาวรเจริญ/พรรณวรท เดชชัย
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์/คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 85 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]