เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan College ประเทศแคนาดา จำนวน 11 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้าน Community Based Practice เพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเรียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขอนยาง และติดตามเยี่ยมบ้านผู้รับบริการ พร้อมศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานักศึกษามีความประทับใจในระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน และการที่ลูกหลานในครอบครัวช่วยกันดูแลญาติผู้ใหญ่ ซึ่งภาพเหล่านี้มีให้เห็นมากนักในแคนาดา รวมถึงการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานที่ต่างๆ ที่ได้ไปเยือน โดยทุกคนได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่และดูแลเอาใจใส่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Okanagan College เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 124 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]