เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan College ประเทศแคนาดา จำนวน 11 คน เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการด้าน Community Based Practice เพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามเรียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขอนยาง และติดตามเยี่ยมบ้านผู้รับบริการ พร้อมศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562

ซึ่งจากการลงพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานักศึกษามีความประทับใจในระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน และการที่ลูกหลานในครอบครัวช่วยกันดูแลญาติผู้ใหญ่ ซึ่งภาพเหล่านี้มีให้เห็นมากนักในแคนาดา รวมถึงการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานที่ต่างๆ ที่ได้ไปเยือน โดยทุกคนได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่และดูแลเอาใจใส่คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Okanagan College เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : งานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 91 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]