เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมเตรียมจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52

วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมการดำเนินการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 ร่วมกับผู้แทนคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีอายุครบ 24 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และครบรอบ 21 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ได้เห็นความสำคัญของสถาบันอันเป็นที่รัก และหวงแหนของทุกคน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านต่อหน้าสาธารณชน ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จึงจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 และเตรียมจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 346 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]