เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมเตรียมจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52

วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุมการดำเนินการจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 ร่วมกับผู้แทนคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีอายุครบ 24 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และครบรอบ 21 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ได้เห็นความสำคัญของสถาบันอันเป็นที่รัก และหวงแหนของทุกคน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านต่อหน้าสาธารณชน ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จึงจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 และเตรียมจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดกำหนดการที่ชัดเจนให้ทราบต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 262 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]