เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานมอบสื่อรณรงค์ พร้อมด้วย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต รวมถึง นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ ตลอดจน บุคลากรกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐาน และเป็นสัดส่วนในบริเวณมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเพื่อจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ โดยสื่อรณรงค์ที่มอบให้กับทุกคณะ/วิทยาลัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1. สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ 2. ป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ 3. ป้ายพื้นที่จุดสูบบุหรี่ 4. ป้ายรณรงค์แนะนำเคล็ดลับการเลิกบุหรี่ โดยให้ทุกคณะได้นำสื่อรณรงค์ไปติดตั้งบริเวณคณะต้นสังกัดต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 360 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]