เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานมอบสื่อรณรงค์ พร้อมด้วย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต รวมถึง นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ ตลอดจน บุคลากรกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐาน และเป็นสัดส่วนในบริเวณมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเพื่อจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ โดยสื่อรณรงค์ที่มอบให้กับทุกคณะ/วิทยาลัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1. สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ 2. ป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ 3. ป้ายพื้นที่จุดสูบบุหรี่ 4. ป้ายรณรงค์แนะนำเคล็ดลับการเลิกบุหรี่ โดยให้ทุกคณะได้นำสื่อรณรงค์ไปติดตั้งบริเวณคณะต้นสังกัดต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 223 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]