เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบสื่อ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต จัดพิธีมอบสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทุกคณะ/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานมอบสื่อรณรงค์ พร้อมด้วย อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์นิสิต รวมถึง นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ ตลอดจน บุคลากรกองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐาน และเป็นสัดส่วนในบริเวณมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเพื่อจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้เกิดความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ โดยสื่อรณรงค์ที่มอบให้กับทุกคณะ/วิทยาลัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1. สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ 2. ป้ายรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ 3. ป้ายพื้นที่จุดสูบบุหรี่ 4. ป้ายรณรงค์แนะนำเคล็ดลับการเลิกบุหรี่ โดยให้ทุกคณะได้นำสื่อรณรงค์ไปติดตั้งบริเวณคณะต้นสังกัดต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 148 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]