เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวด EGAT Animation Awards 2019

ทีม Ford นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เวทีประกวด EGAT Animation Awards 2019 “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (30 กันยายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประกาศผล ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภายใต้แนวคิด : ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด ร่วมกับ คุณสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งรางวัล ชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่ ทีม Ford จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Lightning Pigeon จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโคราช และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Suicide boy จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการประกวดครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีก 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ นำเสนอมุมมองให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น

กิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” จากนั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงาน 10 ทีมเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน Animation ส่งเข้าประกวดในรอบสุดท้าย และคัดเลือก 3 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย และตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ และภายหลังเสร็จสิ้นการประกาศผล ได้รับเกียรติจาก คุณ วีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing director บริษัท Wink Wink Production เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม” อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 195 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]