เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ มมส คว้า 2 รางวัลประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล ด้วยผลงานชื่อ “ดอกไม้แห่งความภักดี” และนางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย ผลงานชื่อ “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า” ทั้ง 2 คน เป็นศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัลที่ 2 และ 2 รางวัลจากการประกวดผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัล พร้อมกับกล่าวว่า การที่ท่านได้มอบทุนให้แก่นักศึกษา เป็นการแสดงน้ำใจที่ดีงามต่อกัน ที่ทุกคนควรถือเป็นแบบอย่าง พลเอกเปรมได้ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด 20 ปี ซึ่งได้เกิดคุณประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้แก่ลูกหลานทั้งที่อยู่ในวงการศิลปะ หรือสาธารณะชนที่สนใจต่อศิลปะ แนวทางการสนับสนุนศิลปะของท่านก็เป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ น่ายกย่อง ที่พวกเราควรยึดถือสืบสานต่อให้เป็นประโยชน์ แก่วงการศิลปะรุ่นต่อๆ ไป ดังที่ป๋าได้ทำเป็นตัวอย่างแก่พวกเราอย่างเห็นชัดตลอดมา ตามแนวความคิดของท่านที่อยากให้ลูกหลานทุกคน เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

“กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” เป็นกองทุนที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาช่วงชั้นปีสุดท้าย ได้มีทุนสำหรับการจัดทำศิลปนิพนธ์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงป๋าเปรม กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้จัดนิทรรศการ “ดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า” ขึ้น ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะกว่า 200 ผลงานมาจัดแสดงที่หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นผลงานมาจากการจัดประกวดงานศิลปกรรม ดอกไม้จากใจ ไว้อาลัยป๋า และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานสะสมในกิจรรม Art Camp ของอดีตนิสิต นักศึกษาทุน “ป๋า” และผลงานของศิลปินอาวุโสที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ด้าน อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เผยว่า การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าประกวดในครั้งนี้ศิลปินแต่ละท่านมีเวลาที่ค่อนข้างสั้น เราเริ่มกันเมื่อเดือนกรกฎาคม สิ้นสุดต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นเวลาราว 1 เดือน มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประมาณ 100 ผลงาน และมีการตัดสินทันทีภายหลังรับผลงานเพื่อให้ทันจัดนิทรรศการในครั้งนี้

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ เป็นผลงาน “สัญญะแห่งความดีงามนามป๋าเปรม ผู้ย้ำให้รู้และสำนึกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ผลงานของ ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ อดีตนักศึกษาคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี 2545 และปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

สำหรับศิษย์เก่า สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

ผลงานชื่อ : ดอกไม้แห่งความภักดี
ผลงานของ : นายจิตติพันธ์พัชร ธรรมพัฒนากุล 
คำอธิบายของผลงาน : ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคสีน้ำมัน บนผ้าลินิน สร้างด้วยแนวคิดที่ว่า ดอกเบญจมาศสีขาวเป็นดอกไม้ที่สูงศักดิ์ทรงเกียรติ แสดงความซื่อสัตย์ภักดีต่อท่าน ที่มีบุญคุณกับลูกหลานชาวศิลปะ และเป็นอีกแสงหนึ่งที่ส่องประกาย นำพาศิลปะของชาติไทยให้พัฒนาก้าวหน้าไม่เป็นรองชาติใด

ผลงานชื่อ : ดอกไม้จากใจอาลัยป๋า
ผลงานของ : นางสาวสิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
คำอธิบายของผลงาน : ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคสีน้ำมันอย่างสวยงาม ซึ่งเจ้าของภาพต้องการสื่อว่าดอกไม้คือสัญลักษณ์แทนความดีงาม โดยมีดอกกล้วยไม้ ซึ่งหมายถึงการระลึกถึง ดอกเบญจมาศ หมายถึงการแสดงความอาลัย และดอกไฮเดนเยียหมายถึงการขอบคุณศิลปิน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สาขาทัศนศิลป์
ข่าว : สาขาทัศนศิลป์ หนังสือพิพม์ไทยโพสต์ออนไลน์

ที่มา : สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ที่มา : คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 140 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี...  
   มมส เตรียมปรับปรุงพื้นผิวถนนข้...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส ทอดผ้าป่าสา...  
   คืบหน้า...ปรับปรุงพื้นผิวถนนด้...  
   มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดการประชุมสมัยสามัญของสภานิสิ...  
   มมส ติดอันดับ University Impact Ran...  
   มมส เปิดใช้ถนน 2 เส้นทาง... ขับขี่ป...  
   มมส คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะนิสิต...  
   มมส เปิดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19...  
   มมส เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั...  
   มมส นำสิ่งของตักบาตรสงกรานต์ มอบสงเ...  
   มมส ทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีสงกราน...  
   มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเร...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]