เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มมส คว้ารางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (3 ปีซ้อน)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัล “บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562” นับเป็น 3 ปีซ้อนที่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.09 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ และบัณฑิตเภสัชศาสตร์ยอดเยี่ยม ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของแต่ละสถาบัน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2562 ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าบัณฑิตแพทย์และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนครอบครัวที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างยิ่ง

ในปี 2562 นี้ ศิษย์เก่า จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คือ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มรางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และแสดงความยินดีกับ เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก ด้วย

เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก เรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 3.89 ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มีความสามารถจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น ค่ายอาสากล้าดี ค่ายหมอยา ค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมดีโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นระบบ คิดบวกทำงานด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีทักษะทางสังคมที่ดี เพราะเป็นงานให้บริการและบริบาลผู้ป่วยและสาธารณชน เป็นบุคลากรที่มีใจในการให้บริการ มีทักษะทางสังคมที่ดีในการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ และร่วมกับชุมชน

นอกจากนี้ภายในงานมีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบธ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และมีการจัดนิทรรศการ “สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม” นิทรรศการนี้ได้เผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขต่อสาธารณชน โดยเฉพาะปีนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ทั้งภาวะโลกร้อนและสิ่งละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะหรือวัดุทางการแพทย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและป้องกันอันตรายจากโรคร้ายต่างๆ จากสภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญในขณะนี้ในประเทศไทย จัดให้มีระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2562 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 192 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]