เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education และคณะ

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทน จาก คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ณ ชั้น 1 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและหารือด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยมี Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) นำเข้าพบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,356 คน พิ...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใ...  
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิท...  
   มมส จัดการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รั...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ อา...  
   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา...  
   มมส จัดอบรมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ พา...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ บิ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโ...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]