เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education และคณะ

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทน จาก คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับ Ms.Li Yanrong Vice President Guangxi College for Preschool Education และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมโครงการนิทรรศการแลกเปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ณ ชั้น 1 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและหารือด้านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไป โดยมี Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) นำเข้าพบในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 75 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวย...  
   มมส มอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื...  
   จิตอาสา 904 มมส ร่วมกิจกรรมโคร...  
   อธิการบดี มมส ร่วมต้อนรับผู้บั...  
   มมส ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   ม.มหาสารคาม เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานว...  
   มมส จัดประเพณีประชุมเชียร์ออนไลน์ ผ...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่บริเวณหอพัก ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักคึกคัก ผู้ปกคร...  
   มมส เตรียมปรับปรุงก่อสร้างถนนสาย มม...  
   มมส รับน้องออนไลน์จัดประชุมเชียร์ ผ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพ...  
   มมส ติดอันดับ 1 ใน 8 ม.ไทย ใน THE ‘...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]