เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กรมทรัพยากรธรณี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามร่วมกับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ นายธีรพงษ์ ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาขน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนิสิตในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านวิชาการ การวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ร่วมสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมบริการวิชาการอันก่อให้เกิดการพัฒนาของทั้งสอง องค์กรและชุมชนผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการจัดทำแผนความร่วมมือและรายละเอียดในการดำเนินการร่วมกันของแต่ละโครงการต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 115 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]