เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กรมทรัพยากรธรณี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามร่วมกับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายนิมิตร ศรคลัง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ นายธีรพงษ์ ทองมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาขน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และศาสตราจารย์ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนิสิตในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านวิชาการ การวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ร่วมสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมบริการวิชาการอันก่อให้เกิดการพัฒนาของทั้งสอง องค์กรและชุมชนผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้มีการจัดทำแผนความร่วมมือและรายละเอียดในการดำเนินการร่วมกันของแต่ละโครงการต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 195 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]