เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง” นำโดยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายสุริยะ สอนสุระ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต ตลอดนิสิตเข้าร่วมรับโล่รางวัลในครั้งนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จำนวนรวม 280 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมการประเมินและการรายงานผล รวมทั้งเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้นำนิสิตในการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำเกณฑ์ประเมินโครงการ Green Youth มาใช้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth ที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่สาธารณชนได้ นำมาสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ในครั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/สุริยะ สอนสุระ
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 96 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]