เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า มมส รับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิต ชมรมสานฝันคนสร้างป่า เข้ารับโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 “อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทองแดง” นำโดยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยนายสุริยะ สอนสุระ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต ตลอดนิสิตเข้าร่วมรับโล่รางวัลในครั้งนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง และเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จำนวนรวม 280 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานยังมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมการประเมินและการรายงานผล รวมทั้งเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับผู้นำนิสิตในการดำเนินงานในปีต่อไป

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำเกณฑ์ประเมินโครงการ Green Youth มาใช้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth ที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่สาธารณชนได้ นำมาสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth ในครั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/สุริยะ สอนสุระ
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]