เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดค่ายพลเมืองสากล นิสิตไทย- ต่างชาติ ทัศนศึกษาและเยี่ยมเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการค่ายพลเมืองสากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Global Citizenship Camp 2019 : MSU-GCC 2019) โดยนำ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ รวม 38 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าเยี่ยมครัวเรือนของเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2562

โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่นานาชาติให้ความสำคัญและร่วมกันรณรงค์แก้ไข มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิสิตชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยในความร่วมมือจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยเยาวชนในอุปการะศูนย์ Friends of Thai Daughters องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ มีการลงพื้นที่ห่างไกลเพื่อสำรวจข้อมูลในบริเวณถิ่นอาศัยของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เข้าเยี่ยมชมบ้านทานตะวันซึ่งเป็นสถานที่ให้อุปการะแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และเข้าเยี่ยมโรงเรียนที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงกำลังศึกษาอยู่ มีการรวบรวมข้อเท็จจริงและจัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หลังจากที่ได้รับเทคนิคและแนวทางในการจัดทำสื่อสารคดี ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก BBC Thai ที่จัด ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยนำเสนอข้อมูลและสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมไปถึงสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่หลายส่วนงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติกำลังวิตกและพยายามแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป อันจะนำมาซึ่งระดับความเท่าเทียมในสิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์แก่ประชากรในหลายๆ ส่วน รวมไปถึงสันติสุขและเสรีภาพแก่มวลมนุษยชาติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย สารสกั...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลก...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของม...  
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการ...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]