เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมจัดงาน “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจงหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวนิอามาลิน มะรอเซะ ผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบแทนคุณสังคมของนักศึกษาอย่างแท้จริง และที่สำคัญถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะร่วมกันทำความดี โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคจะมอบให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิต โดยยอดบริจาคโลหิตของวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 364 คน คิดเป็น 145,600 ซีซี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 186 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]