เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมจัดงาน “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจงหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ นางสาวนิอามาลิน มะรอเซะ ผู้แทนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในราชกรณียกิจที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบแทนคุณสังคมของนักศึกษาอย่างแท้จริง และที่สำคัญถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะร่วมกันทำความดี โดยโลหิตที่ได้รับการบริจาคจะมอบให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิต โดยยอดบริจาคโลหิตของวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 364 คน คิดเป็น 145,600 ซีซี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อติรุจ อัคมูล
ข่าว : จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 92 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]