เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดสัมมนา FRIENDS Internationalization at Home Capacity Building Webinar ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์นานาชาติ เรื่อง Internationalization at Home Capacity Building Webinars ครั้งที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานด้านต่างประเทศของคณะ สำนัก สถาบัน และศูนย์เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การสัมมนาวิชาการออนไลน์นานาชาติดังกล่าว เป็นกิจกรรมใน Work Package II ของ โครงการ FRIENDS หรือ Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home หรือ โครงการการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus+

สำหรับการสัมมนาวิชาการออนไลน์นานาชาติ ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อ Global skills Cevelopment in Local Contexts โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก Silesian University of Technology (SUT) สาธารณรัฐโปแลนด์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
  1. Grzegorz Kłapyta, PhD Eng. - Head of International Relations Office 
  2. Małgorzata Nadziakiewicz, PhD - Economist, Academic Teacher at the Faculty of Organization and Management 
  3. Katarzyna Postrzednik-Lotko - PhD, QA SME (Subject Matter Expert), Teleperformance Germany Sp. z o.o. in Katowice: Quality Assurance for Amazon project 
  4. Aleksandra Synowiec, PhD - Sociologist, Academic Teacher at the Faculty of Organization and Management

โดยมีรายละเอียดการบรรยายของหัวข้อในด้านต่างๆ ดังนี้
  1. Introduction
  2. Global skills for globally minded citizens
  3. Global competences - knowledge, skills, attitudes and values
  4. Education in global context - how to integrate intercultural competence in classroom setting - SUT case
  5. Global competence and contemporary labour market - expert’s comments

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://erasmusplusfriends.eu/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 201 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]