เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รุ่น จามรี 12

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

กิจกรรมในงาน เริ่มจากการบรรเลงเพลงต้อนรับน้องใหม่ วง MSU symphony orchestra & MSU Chorus และการบรรยายสาระสำคัญจากหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ งานวินัยจราจร และงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอ ต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกคณะ และการสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ นิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้มีจำนวน 12 คณะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

นอกจากนี้ การจัดโครงการ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนถุงผ้า และสมุดเล่มเล็ก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดแบ่งปฐมนิเทศออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/จันเพ็ญ ศรีดาว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 156 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส จับมือ 3 มหาวิทยาลัย MOU พ...  
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป...  
   มมส มอบแอลกอฮอล์เจล 6,000 หลอด...  
   มมส ลงพื้นที่ รพ. วัด โรงเรียน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกา...  
   มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายรา...  
   มมส มอบเจลล้างมือ สเปรย์เอทานอล 75%...  
   คณะการบัญชีฯ มมส มอบหน้ากาก Face Sh...  
   มมส ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในว...  
   มมส เตรียมการปรับหอพักนิสิต เป็น รพ...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินด...  
   มมส ลงพื้นที่ รพ. วัด โรงเรียน ในจั...  
   มมส มอบแอลกอฮอล์เจลให้นิสิตพกเดินทา...  
   กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส จัดโครงการสอน...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]