เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนกัมพูชา ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ในงานปัจฉิมนิเทศโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นำบุคลากร เเละ นักเรียนกัมพูชา รุ่นที่ 9 จำนวน 118 คน เข้าร่วม ณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักเรียนกัมพูชา รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ในระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2562 เพื่อบริการวิชาการด้านพื้นฐานภาษาไทยแก่นักเรียน ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษา วัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย

ในการดำเนินโครงการภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับผิดชอบในส่วนของการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม มาช่วยจัดการเรียนการสอน จนทำให้การดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยและได้รับใบประกาศนียบัตร ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อในสถาบันต้นสังกัดอื่นๆ ต่อไป

ภายในงาน รับชมชุดการแสดงพิธีเปิดจาก นิสิตภาควิชาภาษาไทยฯ การแสดงของนักเรียนกัมพูชา 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วย ร้องเพลงและรำ “พระคุณที่สาม รำวง สารวัน กันตรึม”, รำประเพณีเขมร, เพลงประกอบการแสดง พระราชนิพนธ์รัก ไม่มีวันลืม และ การแสดงละครสั้นเรื่อง “ความสัมพันธ์และการเรียนรู้ในห้องเรียนภาษาไทย”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : จารุภาภัทร บุตรสิมมา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 210 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]