เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับมอบโล่ "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งผ่านการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อ “โครงการหมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบบ้านเหล่าจั่น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม” จาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยงานนี้คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงาน Technomart 2019 ภายใต้ theme “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค” ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังมีชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้
   1. ผ้าย้อมครามและผ้าไหมแกมฝ้ายบ้านโนนแสบง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดย นางนิ่มนวล จันทรุญ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   2. ผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดย นางนิ่มนวล จันทรุญ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   3. ผ้าไหมเย็บจักรปักมือบ้านหนองบัวคู ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
   4. ผ้าลายสร้อยดอกหมากบ้านดอนฝาง ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
   5. ผ้าไหมเคลือบนาโนและออกแบบสมัยใหม่ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 100 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]