เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับมอบโล่ "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบโล่ "หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งผ่านการประเมินในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อ “โครงการหมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบบ้านเหล่าจั่น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม” จาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยงานนี้คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการในงาน Technomart 2019 ภายใต้ theme “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน.สู่ภูมิภาค” ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังมีชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ดังนี้
   1. ผ้าย้อมครามและผ้าไหมแกมฝ้ายบ้านโนนแสบง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดย นางนิ่มนวล จันทรุญ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   2. ผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดย นางนิ่มนวล จันทรุญ สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   3. ผ้าไหมเย็บจักรปักมือบ้านหนองบัวคู ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
   4. ผ้าลายสร้อยดอกหมากบ้านดอนฝาง ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
   5. ผ้าไหมเคลือบนาโนและออกแบบสมัยใหม่ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดย นางสุชญา โคตรวงษ์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง แลน ปั...  
   ธ.ไทยพาณิชย์ เปิดสาขาใหม่ ที่ ...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะ...  
   มมส พร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ออกประกาศ มาตรการรับมือไวรัสโคโ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดโครง...  
   มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพ...  
   มมส ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จั...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นบริเวณหน...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโ...  
   มมส เข้าร่วมพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเม...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่การ...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]