เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เข้าร่วมประชุม FRIENDS 2nd Partner Meeting ณ Istanbul Aydin University (IAU) เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผู้แทนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวศิเรม-อร ประทุมทิพย์ หัวหน้างานบริการบุคลากรและความร่วมมือ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม FRIENDS 2nd Partner Meeting ณ Istanbul Aydin University (IAU) เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “European Higher Education in the World” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ ผ่านทั้ง 2 มิติ คือ 1. การเดินทาง (Mobility) 2. ความเป็นนานาชาติในสถาบัน (l@h : internationalization at home) 

โครงการ FRIENDS ย่อมาจาก Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement toNurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home หรือ การส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของมหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากล ณ มหาวิทยาลัย เป็นโครงการภายใต้ ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2 ด้าน CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION โดยเกิดจากความร่วมมือของ 16 มหาวิทยาลัย จาก 9 ประเทศ ทั้งฝั่งยุโรปและเอเชีย ได้แก่ 
1. Programme Country (ประเทศเจ้าของโครงการ) จำนวน 4 ประเทศ 4 มหาวิทยาลัย ในยุโรป ดังนี้ 
  1.1 Varna University of Management Bulgaria สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
  1.2 Budapest Metropolitan University สาธารณรัฐฮังการี 
  1.3 Silesian University of Technology สาธารณรัฐโปแลนด์ 
  1.4 Istanbul Aydin University สาธารณรัฐตุรกี 
2. Partner Country (ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการ) จำนวน 5 ประเทศ 12 มหาวิทยาลัย ในเอเชีย ดังนี้ 
  2.1 Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน 
  2.2 Royal Institute of Management ราชอาณาจักรภูฏาน 
  2.3 Svay Rieng University ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  2.4 Dewey International University ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  2.5 Asia Pacific University of Technology and Innovation มาเลเซีย 
  2.6 Berjaya University College มาเลเซีย 
  2.7 Saint Louis University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  2.8 University of Cebu สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  2.9 Cebu Technological University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
  2.10 Prince of Songkla University (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ราชอาณาจักรไทย 
  2.11 Payap University (มหาวิทยาลัยพายัพ) ราชอาณาจักรไทย 
  2.12 Mahasarakham University (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ราชอาณาจักรไทย 

โครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินกิจกรรมจาก Erasmus+ programme for Capacity Building in Higher Education ซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 36 เดือน คือ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 14 ตุลาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 999,626.00 EUR 

โดยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากหมายสำหรับนิสิตและบุคลากร ได้แก่ 
  • กรกฎาคม 2562 : SWAG Contest (SWAG : Stuff We All Get) หรือ การประกวดออกแบบของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ FRIENDS 
  • กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 : l@h Capacity Building Webinar หรือการสัมมนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความเป็นนานชาติในสถาบัน ตามวันที่ดังต่อไปนี้ - 24 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 - 7 สิงหาคม 2562 - 14 สิงหาคม 2562 
  • ตุลาคม 2562 : 3rd Partner Meeting ณ Svay Rieng University เมืองสวายเรียง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ FRIENDS และ Digital Storytelling Workshop  
  • กุมภาพันธ์-เมษายน 2563 : ประกวดการจัดทำ Digital Storytelling โดยนิสิต กลุ่มละ 3 คน เพื่อหาผู้ชนะไป Student Boot Camp ณ Varna University of Management สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
  • กรกฎาคม – สิงหาคม 2563 : Student Boot Camp เป็นการส่งตัวแทนนิสิต/นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย 12 แห่งในเอเชีย จำนวนแห่งละ 3 คน (รวมทั้งสิ้น 36 คน) ไปเข้าค่าย Student Boot Camp ณ Varna University of Management สาธารณรัฐบัลแกเรีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ cross-cultural studies, creativity and innovation, arts management, event management, project management, leadership, และ student engagement และกลับมาดำเนินกิจกรรมใน Teahouse โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนจากโครงการ 
  • ตุลาคม 2563 : กิจกรรม Home Away from Home Staff Retreat ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมสำหรับ HAfH Programme 
  • มกราคม 2564 : ดำเนินการกิจกรรม Home Away from Home (HAfH) 
  • มกราคม 2564 : ดำเนินการกิจกรรม Teahouse โดยนิสิตจาก Student Boot Camp เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพื้นที่ทางสังคมสำหรับนิสิตที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันให้สามารถมาพบปะพูดคุย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก : Website Istanbul Aydin University (IAU) : https://www.aydin.edu.tr/en-us/Pages/iletisim.aspx Website โครงการ : http://erasmusplusfriends.eu/

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์/ผู้เข้าร่วมการประชุม
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 235 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]