เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

UIC มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน

วันนี้ (15 มิถุนายน 2562) ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2019) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ พร้อมนำ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ณ ลานกิจกรรมเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลสาขานักธุรกิจนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจษฎา คำผอง ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมรายงานผลและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาญไฟจราจร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ผลิตภัณฑ์ กีตาร์และอูคูเลเล่ไม้ไผ่ขด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนกฤษ ทาโน ผลิตภัณฑ์ เล็ทส์ฟันส์ ระบบปล่อยสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมระบบแนะนำโครงการภาครัฐที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

และรางวัล สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ เครื่องเร่งกระบวนการแช่และเพาะงอกเมล็ดพืช (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนมกร ขวาของ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการนวัตกรรมการทำแผ่นวัสดุกันกระสุนที่ ผสมรังไหม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์อนุพงษ์ รัฐิรมย์ และ อาจารย์ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบวงจร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น มีบริการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาและเติบโตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี (TBI)

งาน NESP Innovation Fair 2019กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักในการนำผลงานวิจัยจากภาคการศึกษาไปสู่ภาคเอกชน ตลอดจนนำผลงานวิจัยของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมาเผยแพร่ และเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นการสร้างช่องทางทดลองทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการของอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อแนวคิดธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหลังจากการเข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดง Fashion Show ชุด THONGSIRI INDIGO INNOVATION 2019 และชุด Silk and cultureและการออกบูทขายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการต่างๆมากมายกว่า 30 ร้านค้า

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 348 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]