เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Korea Ministry of Environment as Waste to Energy-Recycling Human Resource Development Center, Changwon National University

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเเรม The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ กับ Korea Ministry of Environment as Waste to Energy-Recycling Human Resource Development Center, Changwon National University ประเทศเกาหลี โดยมี Asst Prof.Dr. Dae-Woon Jeong, Director

ภายในงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน คือ 2019 Workshop on waste and Energy Management โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศีกษา จาก คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, WtE HRD CENTER, CHANGWON NAT’L UNIVERSITY, Kyungnam University and Changwon University เข้าร่วมจำนวน 60 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 223 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัด Open House TCAS63 การแ...  
   มมส มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอั...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่เตรียมค...  
   มมส จัดสถานที่เตรียมเปิดสวนป่า...  
   ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือบ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดปาฐกถา หนึ่งแถบ...  
   มมส ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรีย...  
   มมส จัดประชุมสรุปผลงานศูนย์ส่งเสริม...  
   มมส แนะนำเส้นทาง จุดจอดรถ รับปริญญา...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเตรียม...  
   นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   มมส ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเ...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   เปิดแล้ว....สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส...  
   มมส เปิดโครงการ Unicross Safe Life ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]