เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มมส คว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท–เอกมัย กรุงเทพมหานคร นิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถคว้า 3 เหรียญรางวัลจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน” จัดงานโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพผ่านหนังสั้นให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา (นิสิต นักศึกษาครู) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดในครั้งทั้งหมด 35 เรื่อง และเข้ารอบตัดสิน จำนวน 14 เรื่อง

ผลการติดสินส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 หัวข้อ “ครูสร้างฅน”
  • รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม AFTERCLAP STUDIO ผลงานชื่อ “มุทิตา” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายทีปกร โสสิงห์
   2. นายวาสุเทพ วิบูลย์กุล
   3. นางสาวจิราพร ออระสรี

  • รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม ศึกเทศศาสตร์ ผลงานชื่อ “คราบนักเรียน” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายเฉลิมวุฒิ แจ้งสว่าง
   2. นายฐิติศักดิ์ จากชัยภูมิ
   3. นางสาวกัญญาวีร์ สารผล
   4. นางสาวเมธาวี ทัพธานี
   5. นายธนพล ธีราช
   6. นายอภิชัย ภานุสี
   7. นางสาวณัฐกมล ชิณภาค
   8. นายสหรัฐ หอมแสง
   9. นายศุภฤกษ์ ศรีทองแดง
   10. นายธณัฐพันธ์ โพธิ์ชัยเลิศ

  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม ไอติมรวมพลัง ผลงานชื่อ “พฤติกรรมนิยม” มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายปฏิภาณ อินธิบาล
   2. นายฐานิรันดร์ สุภาพิมพ์
   3. นายธีรศักดิ์ คนต่ำ

โดยมี อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม AFTERCLAP STUDIO (เหรียญทอง) และทีม ไอติมรวมพลัง (เหรียญทองแดง) และ อาจารย์ ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมศึกเทศศาสตร์ (เหรียญเงิน)

และผู้ที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับโล่และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจากคุรุสภา ในวันครู วันที่16 มกราคม 2563 ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน

ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 109 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ถ่ายทอดโครงการวิจัย สารสกั...  
   มมส เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากงานวิจั...  
   มมส ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มมส รับรางวัลก...  
   มมส MOU ร่วมกับบริษัท โตเกียวมอเตอร...  
   มมส เข้าร่วมประชุมหารือ : บทบาทของม...  
   รองอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการ...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดแข...  
   มมส เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะทางวิ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]