เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส เข้าร่วมโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 (อะตอมเกมส์ 28) ในชื่อ "ฮักกันเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญเงิน 3 เหรียญ ดังนี้
   - เหรียญทอง จากกีฬาวอลเล่ย์บอล (ชาย) 
   - เหรียญเงิน กีฬาบาสเกตบอล (หญิง) 
   - เหรียญเงิน กรีฑา ประเภทวิ่ง 400x100 เมตร (หญิง) 
   - เหรียญเงิน กีฬาเปตอง (คู่หญิง) 
   - และดาวคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับตำแหน่ง นางงามมิตรภาพ (Best Friendship Science Star Atomic Girl 2019)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์/FB ฮักกันเกมส์ : Atom Games 28th KKU
ข่าว : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 61 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน...  
   มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธ...  
   มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิม...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายว...  
   มมส จัด FRIENDS Internationalizatio...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการศ...  
   มมส จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชา...  
   มมส ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพ...  
   มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานา...  
   มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เขียนโคร...  
   มมส ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]