เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรม ชิงรางวัล พร้อมทุนการสนับสนุน และโอกาสดูงาน หรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ โดยเริ่มต้นการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึง 2 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้สมัคร 300 คน จาก 33 ทีม 19 สถาบันทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันทีม The CIPS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท และโอกาสดูงานบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายเสฏฐวุฒิ ตุลาโชติ 
   2. นายณัฐพงษ์ ศรีนุยเพ็ง 
   3. นายสุริยา โพธิ์สาพิมพ์
   4. นายพงษ์นริน ไชยเพชร
   5. นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช 
   6. นายภาสกร ทางดี
   7. นายศิวกร กลมเกลียว
   8. นายปรัชญา ระนา
   9. นางสาวชลลัดฎา ฟองฤทธิ์

และทีม The King Man MSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท มีสมาชิก ดังนี้
   1. นายอภิวัฒน์ เขียวอยู่
   2. นายยุทธนา แนบชิด
   3. นายยุทธยา ทนทาน
   4. นายสิทธิพล ศรีวิเศษ
   5. นายภาณุวัฒน์ ไพรศรี
   6. นายอลงกรณ์ พิมพ์ศักดิ์
   7. นายกิตตินันท์ บุญมา
   8. นายภาคภูมิ พันธุขันธ์

โดยทั้ง 2 ทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชิดา สุวแพทย์ และอาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดงานโดย กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Consortium for Thailand Electric Vehicle: CTEV) คือกลุ่มองค์กรยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ สมาคมอสังหาการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร และเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากร และเทคโนโลยีในด้านยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย โดยงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงาน แสงสว่าง ศูนย์ข้อมูล การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การกรองน้ำ อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบขับเคลื่อนอีกมากมาย

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ ประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018) ระดับอุดมศึกษา

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ (กิจกรรมการประกวด) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
ภาพ (ห้องประชุม 1) : จารุภาภัทร บุตรสิมมา
ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 249 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]