เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota, USA.

วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Joseph Alia และนิสิตจาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ในโอกาสที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าร่วมกิจกรรม “2nd Chemistry and Cultural Exchange Program in Thailand” หรือ “CCEPT-2” กับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 37 คน ในระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรม “CCEPT-2” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัย และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับนิสิต และได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ มีความกล้าแสดงออกในด้านการใช้ภาษามากขึ้น และนิสิต จาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของภาคอีสานและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรสู่ความเป็นสากลอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 102 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,356 คน พิ...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใ...  
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิท...  
   มมส จัดการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รั...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ อา...  
   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา...  
   มมส จัดอบรมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ พา...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ บิ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโ...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]