เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย วีระศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ และนางสาวขวัญชนก เขตบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล "เยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2562 โดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดมหาสารคาม

(วันนี้) 30 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ดังนี้

  1. นางสาวกัลยรัตน์ ปุเลทะตัง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 
  2. นายรัตนพล คิดไร โรงเรียนมิตรภาพ 
  3. นางสาวศศิวดี ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  4. นางสาวขวัญชนก เขตบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  5. นายนรเศรษฐ์ กุดแถลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  6. นายศุภชัย วีระศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. นางสาวอรพิน ปะทิเก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เอกชัย ธงชาย/ศุภชัย วีระศักดิ์
ข่าว : ศุภชัย วีระศักดิ์

ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 164 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]