เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 มมส วันที่สองคึกคัก

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) บรรยากาศรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio และรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่สองยังคงคึกคัก โดยเฉพาะในช่วงเช้ามีนิสิตใหม่ จาก 5 คณะ ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ กว่า 2,000 คน พร้อมผู้ปกครอง ได้ทยอยเดินทางมารายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 31 พฤษภาคม 2562 จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับรายงานตัว นิสิตอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เวลา 08.30-15.30 น. คาดสามวันนี้ จะมีนิสิตใหม่เข้ามารายงานตัวประมาณ 6,000 คน

และในวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการรายงานตัวนิสิตใหม่ พร้อมสอบถามและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยภายในจุดรับรายงานตัว ได้มีการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ และแนะแนวในเรื่องต่างๆ ที่ทางนิสิตใหม่และผู้ปกครองจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบหลักฐานเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว, การชำระเงิน, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การจองหอพัก และการซื้อเครื่องแบบนิสิต ซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้ว นิสิตใหม่ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 150 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]