เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio และรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.

โดยในวันนี้ เป็นวันแรกของการรับรายงานตัวของนิสิต จาก 10 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยี สัตวแพทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ซึ่งมีผู้ปกครองนำบุตรหลาน ที่เป็นนิสิตใหม่กว่า 2,000 คน ทยอยเดินทางมารายงานตัวในวันนี้ และอีก 10 คณะที่เหลือ ก็จะเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการรายงานตัวนิสิตใหม่ พร้อมสอบถามและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยภายในจุดรับรายงานตัว ได้มีการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ และแนะแนวในเรื่องต่างๆ ที่ทางนิสิตใหม่และผู้ปกครองจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบหลักฐานเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว, การชำระเงิน, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การจองหอพัก และการซื้อเครื่องแบบนิสิต ซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้ว นิสิตใหม่ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองทะเบียนและประมวลผล
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 195 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]