เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (College of Environment and Natural Resources) และวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (College of Agriculture) มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Associate Professor Dr.Nguyen Van Cong คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และ Associate Professor Le Van Vang คณบดีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวความเป็นมาของความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อประสานงานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย การเรียนการสอน การจัดสัมมนา การประชุมวิชาการ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่านำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ในวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เป็นเวทีสาธารณะทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนระยะสั้นในด้านการเรียนภาษาและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 128 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]