เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 


มมส จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมการสัมมนาและออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ณ Sunshine City Conference กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เข้าร่วม ดังนี้

1. คุณกนกพร ทะไกรเนตร ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์
2. คุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชร ผลิตภัณฑ์ดักแด้อบกรอบ
3. คุณนิคม ปุกแก้ว ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและแปรรูป
4. คุณศักดา วิชาชัย ผลิตภัณฑ์น้ำมันจากถั่วดาวอินคา
5. คุณวิษณุ เพียรเชาว์กุล ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ โนอาร์วี่
6. คุณภูมิ กองทุ่งมน ผลิตภัณฑ์บราวนี่ข้าวหอมมะลิกรอบ
7. คุณสุชัญญา สีน้ำเงิน ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
8. คุณณกรณ์ ตั้งหลัก ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโบราณ
9. คุณสุธัญญา สีตาแสน ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอสมุนไพร
10. คุณพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ผลิตภัณฑ์กีตาร์ไม้ไผ่ขด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Nipro และ ASEAN JAPAN CENTRE ได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานด้านต่างๆ ตามที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนด

นอกจากการออกบูธแสดงสินค้าภายในงานแล้ว ผู้ประกอบการยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนผู้ประกอบการของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านหัตถกรรม ด้านอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ที่มีคุณภาพของไทยไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการของประเทศญี่ปุ่น และมีผู้ประกอบการของประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดงและได้มีการตกลงเจรจาจับคู่ธุรกิจเกิดขึ้นหลายราย เช่น ผลิตภัณฑ์ดักแก้อบกรอบ ของคุณพัทธพงษ์ พงษ์เพชร ได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการที่เข้ามาเยี่ยมชมงานจนเกิดการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 232 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]