เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 6 พ.ค.นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 113 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   พิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชกา...  
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English...  
   มมส ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าก...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
   คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส จัดโครงการ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชาว มมส เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนเนื่...  
   คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดโครงการ ...  
   มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถา...  
   งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบน...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วม...  
   ชาว มมส ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้...  
   กองอาคารสถานที่ มมส ร่วมใจตัดหญ้าปร...  
   มมส ร่วมเสวนาสภากาแฟ จังหวัดมหาสารค...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]