เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส จัดงานประชุมวิชาการบรรพชีวินไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานประชุมวิชาการบรรพชีวินวิทยาไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Dino Lab โดยมีสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมมากกว่า 200 คน

ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา กล่าวในพิธีเปิดงานประชุมเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ริเริ่มให้มีการจัดงานประชุมบรรพชีวินวิทยาไทยและมหกรรมความรู้ไดโนเสาร์ไทย หรือ งานบรรพชนชื่นชีวินขึ้น โดยคาดหวังให้งานประชุมนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยบรรพชีวินวิทยา และมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา และผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเป็นต้นแบบด้านทางการศึกษาวิจัยบรรพชีวินวิทยาที่ดี และเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย รวมถึงการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบรรพชีวินวิทยาให้แก่คนรุ่นใหม่

“งานประชุมบรรพชนชื่นชีวินเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยเท่านั้น แต่ยังนับรวมกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจด้านบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีการขยายวงกว้างออกไปมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนของผู้เข้าร่วมงานประชุมบรรพชนชื่นชีวินที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งงานประชุมในปีที่ 3 นี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 200 คน ผลงานวิจัยที่ร่วมนำเสนอ จำนวน 30 ผลงาน และภาพวาดด้านบรรพชีวินวิทยาเข้าประกวดจำนวน 126 ผลงาน ซึ่งมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา และโบราณคดี ได้แก่ คุณนเรศ สัตยารักษ์, รศ.ดร. เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร และรศ.ดร. รัศมี ชูทรงเดช

ในปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ห้องปฏิบัติการด้านการพิมพ์วัตถุสามมิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพร่วมที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานประชุม และเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมสถานที่ และห้องปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยา ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะสานต่อความร่วมมือในด้านการวิจัยต่อไป” ดร.วราวุธ กล่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 196 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]