เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ทีมนิสิต มมส เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2019 (ผ่านรอบคัดเลือก)

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร.สริญญา ศาลางาม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2019 สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครรราชสีมา

ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ซึ่งทีมดังกล่าว ได้แก่

1.ทีม มักม่วน .Com เป็นเว็บไซต์รวมรวมคณะหมอลำทั้งประเทศมาไว้ในเว็บไซต์มักม่วน .Com ที่มีฟังชั่นซื้อบัตรออนไลน์ ถ่ายทอดสดคณะหมอละ เป็นเว็ปที่ครบวงจรทางด้านหมอลำ สมาชิกประกอบด้วย นายศุภสัณห์ ผิวขาว นายณัฐกฤต ทิศเสถียร และนายเสฐียรพงษ์ สังสีมา ทั้ง 3 คน เป็นนิสิตจากคณะการบัญชีแลการจัดการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม เป็นอาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

2.ทีม Tour Dee : ระบบสื่อกลางระหว่างผู้ที่ต้องการมาท่องเที่ยวท้องถิ่นกับผู้ที่ต้องการนําเที่ยวท้องถิ่นของตน โดยผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทัวร์ดี โดยภายแอปพลิเคชั่นในเว็บไซต์ลูกค้าสามารถชมภาพถ่าย video และจอง วัน เวลา สถานที่จุดรับ-ส่ง ในการท่องเที่ยวได้ รวมถึงนำทางจากนักท่องเที่ยวและไกด์ท้องถิ่นได้มาเจอกันโดยผ่านแอปพลิเคชัน สมาชิกประกอบด้วย นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ นายรุ่งชัย นาคศรี และนายปฏิภาณ ผาก่ำ เป็น นิสิตจากคณะการบัญชีแลการจัดการ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม เป็นอาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ทีม และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็น Startup ตัวจริง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC)
 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 199 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]