เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์"

วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสวนาเรื่องการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและเชิดชูเกียรตินักกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-20 มกราคม 25612 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ควบคุมทีมที่ได้รับเหรียญรางวัล อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล มอบเกียรติบัตรให้แก่ควบคุมทีม ที่เข้าร่วม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ซึ่งในปีนี้ ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถคว้ามาได้ 16 เหรียญ ประกอบด้วย 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ซึ่งจัดอันดับตามตารางสรุปเหรียญรางวัลการจัดการแข่งขัน อยู่ในอันดับที่ 22 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 112 สถาบัน

เหรียญทอง

  - ยูโด ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) - หญิง
รังสินี การะเกตุ และ ปรียารัตน์ ศรีโสภณ 
  - ลีลาศ Latin American Class E Single Dance (PosoDoble)
ธิวากร หลาวทอง และ พนิดา ภูบาลเช้า
  - ลีลาศ Standard Class E Single Dance (Quickstep)
อดิศักดิ์ บุญปลอด และ ศิรินารถ ผดุงสุข

เหรียญเงิน

  - ยูยิตสู จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. 
สุชาดา คำวัน 
  - ลีลาศ Latin American Class E Single Dance (Jive)
ณัฏฐ์ เจริญกิจ และ ฐิตาภา สุยะใหญ่ 
  - ลีลาศ Latin American Class E Single Dance (PosoDoble)
พิพัฒน์ ระดาดาษ และ ชนิษฐา เพ็งผลา

เหรียญทองแดง

  - ปันจักสีลัต A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ณัฐพงษ์ สีทอง 
  - เพาะกาย/ฟิตเนส ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป
ปฏิภาณ กุลวัฒนพันธ์
  - เพาะกาย/ฟิตเนส โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. 
ศกลรัตน์ ไชยสุนทร 
  - มวยไทยสมัครเล่น เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย 
ศุภชัย บุดดี 
  - มวยสากลสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก 
วรรัตน์ ชาวพงษ์ 
  - มวยสากลสมัครเล่น ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. 
วิชิตชัย วิเวกวิน 
  - ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
พัฒนฉัตร การภักดี
  - ลีลาศ Latin American Class E Single Dance (Jive)
สนธยา ชาติชำนิ และ ยลดา เปลี่ยนภู่ 
  - ลีลาศ Standard Class E Single Dance (Tango)
ปฏิพล ดีอ่อน และ อารียา แดงนาเพียง 
  - หมากกระดาน หมากล้อม คู่หญิง
นิภาพร บุญเทียน และ จิรวรรณ ทับสีหา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 268 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]