เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต สาขาฟิสิกส์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมด้วย นิสิต สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวกาญจณาภรณ์ สัพโส, นางสาวสุทธิชา มอไธสง, นางสาวชนิกานต์ ญาณผาด, นางสาวนันทนา กัณหา และนายธีรพงศ์ พงษ์เสือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ด้วยผลงาน “เครื่องเขย่าถุงบริจาคโลหิตแบบพกพา” โดยได้แรงบันดาลใจจากความสุขใจจากการได้เป็น “ผู้บริจาคโลหิต” ซึ่งโครงการนับเป็นหนึ่งในโครงการ "พัฒนาเยาวชน" ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้จากในห้องเรียนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชน ได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัล

โครงงาน “เครื่องเขย่าถุงบริจาคโลหิตแบบพกพา” เพราะโลหิตของเราสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ แต่ใครจะรู้บ้างว่า การออกบริการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดและโรงพยาบาลตามต่างจังหวัด มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานคนทดแทนเครื่องเขย่าถุงโลหิต ที่ทำหน้าที่ผสมโลหิตเข้ากับสารกันเลือดแข็งในถุงบรรจุ และหยุดโลหิตพร้อมกับมีสัญญาณเตือนเมื่อได้ปริมาตรตามที่กำหนด…แต่เครื่องมือนี้มีปริมาณไม่เพียงพอ เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แถมมีราคาสูงถึงหลักแสนเลยทีเดียว นิสิตจึงนำความรู้ทางฟิสิกส์มาออกแบบเครื่องเขย่าถุงโลหิตพกพาแบบ made in Thailand

จุดเด่นของนวัตกรรมนี้ คือ การจำลองวิธีการทำงานของเครื่องเขย่าถุงโลหิตให้ใกล้เคียงกับของต่างประเทศมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเขย่า และการมีสัญญาณเตือนเมื่อได้ปริมาตรตามที่กำหนด แถมราคาถูกแค่หลักหมื่นต้นๆ...ดังนั้นปริมาณของโลหิตที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงมีจำนวนสูงกว่าการใช้แรงงานคน เพราะมีค่า error ต่ำกว่า จากโครงงานนี้สามารถพัฒนาการผลิตได้ปริมาณมากๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศขนาดไหน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์/เพจ scbchallenge
ข่าว : เพจ scbchallenge/สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 151 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]