เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “ม่วนซื่นโฮแซว โฮมแนวแก่นครู เฮียนฮู้วัฒนธรรม กระดานดำมอน้ำชี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมโฮมพาแลง ชมการแสดงพิธีเปิด พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด วิจิตรบุญ 5 เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี

นายเกียรติศักดิ์ สิงห์ศรีโว ประธานโครงการ กล่าวว่า โครงการกระดานดำสัมพันธ์ เป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปี ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 เกิดจากความร่วมมือของนิสิต นักศึกษาสายวิชาชีพเดียวกัน 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และทัศนคติทางการศึกษา รวมถึงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธไมตรี สร้างความผูกพันที่ดีให้กับเหล่านิสิต นักศึกษาวิชาชีพครู

กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการประกอบด้วย ขบวนแห่และการแสดง ภายใต้แนวคิด วิจิตรบุญ 5 เมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี, กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เพื่อนพ้องกระดานดำ, กระดานดำมอน้ำชีกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์, แฟนพันธุ์แท้กระดานดำ, ทักษะการสอน, การแสดงวัฒนธรรม, สปิริตเชียร์, RoV E-Sport และกิจกรรม Blackboard Star โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 630 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 327 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]