เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส คว้าถ้วยรวมกีฬา ENVI GAME 25th

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นำนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ร่วมการแข่งขัน กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ENVI Games ครั้งที่ 25 "ทุ่งบางเขนเกมส์" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และภาคที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเป็นครั้งแรก และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพไปยังสถาบันต่างๆ ซึ่งในปีนี้ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 หรือ ENVI Games 25th "ทุ่งบางเขนเกมส์" จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่เรียนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของแต่ละสถาบันทั่วประเทศไทย ให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งให้เกิดความผูกพันระหว่างคณะของสถาบันต่างๆ ตลอดจนเพื่อวางรากฐานความร่วมมือกันในการพัฒนาวงการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในแขนงต่างๆ ของไทยให้กว้างไกลและเป็นผู้นำในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

ในการแข่งขันครั้งนี้ สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน 14 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โดยแข่งขันกันในชนิดกีฬา 7 กีฬา และแข่งขันอื่นๆ รวม 11 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลผสม เปตองชาย-หญิง แชร์บอลหญิง บาสเกตบอลชาย-หญิง วิ่งผลัด 4×100 เมตรผสม วิ่งผลัด 4×200 เมตร ผสม การแข่งขันกองเชียร์ สแตนเชียร์ การแข่งขันผู้นำเชียร์ การแข่งขันขบวนพาเหรด และถ้วยรวมการแข่งขันกีฬา

นักกีฬาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลจากการแข่งขันมาได้ ดังนี้
  1. ชนะเลิศถ้วยรวมการแข่งขันประเภทกีฬา
  2. ครองชนะเลิศร่วมการแข่งขันประเภทกองเชียร์ (สแตนเชียร์)
  3. เหรียญทองชนะเลิศ : ฟุตบอล
  4. เหรียญทองชนะเลิศ : วิ่ง 4×100 เมตร ผสม
  5. เหรียญทองชนะเลิศ : วิ่ง 4×200 เมตร ผสม
  6. รองชนะเลิศอันดับ 1 : ผู้นำเชียร์
  7. รองชนะเลิศเหรียญเงิน : กีฬาแชร์บอลหญิง

ทั้งนี้ การจัดกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 หรือ ENVI Games 26th "เจ้าภาพในปีต่อไป คือมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 219 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]