เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส คว้า 3 รางวัล จากเวที NSC 2019

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ทั้ง 3 ทีม คว้า 3 รางวัล จากเวทีการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้า 3 รางวัล การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival 2019 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ไอส์แลนด์ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
   - รางวัลที่ 1 หัวข้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) 
เรื่อง “การประมวลผลลายมือเขียนเป็นตัวพิมพ์อัตโนมัติ” 
ผลงานของ : นายจตุพล โคตรโสภา และนางสาวมาริสา จำนงศิลป์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผศ.ดร.รพีพร ช่ำชอง
   - รางวัลที่ 3 หัวข้อ BEST 2019 การรู้จำลายมือเขียน (Handwritten Recognition) 
เรื่อง “การรู้จำลายมือเขียนโดยใช้ลำดับของอักขระ”
ผลงานของ : นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ และนายชวิศ ช่ำชอง 
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ ชมภูวิเศษ
   - รางวัลชมเชย หัวข้อ โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง “แอปพลิเคชันสร้างแทปกีตาร์”
ผลงานของ : นายสุพจน์ คตภูธร และนายเธนศ ชุ่มใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม : อาจารย์พชระ พฤกษะศรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : คณะวิทยาการสารสนเทศ/กลุ่ม National Software Contest - NSC Thailand
ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาควิชา/สาขาวิชา : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 180 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]