เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก College of Nursing, Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำอาจารย์ และนักศึกษา จาก College of Nursing, Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ในวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพภายในประเทศไทย โดยมีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและการเยี่ยมบ้าน การนวดแผนไทย รวมถึงกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 223 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
   มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]