เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขา สกอ.

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

จากนั้นได้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มมส ได้นำดอกกุหลาบสีแดง เป็นสัญลักษณ์แสดงความรัก ความปรารถนาดี มอบแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เพื่อเป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีในวาระสำคัญนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่นใจ โดยอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ พัฒนาให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเติบโตและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้จนถึงทุกวันนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 191 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาส...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิช...  
   มมส ติวเข้ม!! เพิ่มศักยภาพอาจา...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักว...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเฉลิมพระช...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส มอบน...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะก...  
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาประสิทธิ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสาร...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส เข้าร่วมประชุม FRIENDS 2nd Part...  
   มมส จัดพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในต...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]