เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ให้บริการบริเวณอาคารกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ให้บริการบริเวณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ

กิจกรรมโครงการนี้ที่จัดขึ้นโดย นิสิตสัตวแทพย์ และคณาจารย์เป็นผู้ควบคุมการดำเนินงาน ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ และดีต่อสังคม โดยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาด โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน ให้แก่สัตว์เลี้ยงของผู้ที่นำมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์
 
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 128 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]