เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต คณะเทคโนโลยี มมส คว้าเหรียญ Silver “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ ประกอบแก้ว และนายจิรวัฒน์ คูณนาเมือง นิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562

โดยได้รับรางวัลเหรียญ Silver จากผลงานรถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี และ รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะเทคโนโลยี/สภาวิจัยแห่งชาติ
 
ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   มมส เตรียมความพร้อมงานบุญผะเหว...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน...  
   มมส ร่วมซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกและ...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English Camp...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จั...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโ...  
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์  
   มมส เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อม...  
   นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าราง...  
   มมส ติดอันดับ University Impact Ran...  
   นิสิต ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการตุ้...  
   มมส ร่วมพิธียกช่อฟ้าและฉลองศาลาการเ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]