เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ทีมอาจารย์นักวิจัย มมส รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventor’s Day 2019)” ฉลองครบรอบ 60 ปี มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นทั้งในประเทศและนานาชาติ มาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก โดยในปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ด้วยผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผลผลิตทางการเกษตร (Mobile Rotary Dryer for Agricultural Products)” ประกอบด้วย ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน อ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา อ.ทิวานัท แก้วสอนดี อ.ทรงพล วิจารณ์จักร และนิสิต ป.เอก โท ตรี ทุกท่านของ ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกมากมาย

ทีมอาจารย์นักวิจัย ได้ประดิษฐ์ "เครื่องอบแห้งถังหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับผลผลิตทางการเกษตร" ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เริ่มพัฒนา และเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผลการตัดสินได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๒" สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน และผลงานถูกนำไปขยายผลการใช้งานจริง โดยกลุ่มเกษตรกร ในกว่า 10 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ผลงาน "ข้าวสปาอินทรีย์" หรือข้าวเปลือกฮางเพาะงอก ของ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนรัง จ.ขอนแก่น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในตลาดอาหารสุขภาพในขณะนี้ ถือเป็นการก้าวข้ามกำแพงของนักวิจัยในการพัฒนาผลงานจากการตีพิมพ์บทความให้นำมาสู่การพัฒนาใช้งานจริงได้อย่างภาคภูมิใจ

เอกสารเพิ่มเติม : https://bit.ly/2SbdFZ5

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : วิศวกรรมศาสตร์/สภาวิจัยแห่งชาติ
 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 204 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]