เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส คว้ารางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทาน“รัชกาลที่ 10”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกริกพล ขันทะศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทาน“รัชกาลที่ 10” หัวข้อ “จิตอาสาเพื่อปวงชน ส่งผลให้ชาติร่มเย็นเป็นสุข”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้าร่วมการประกวด “การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “จิตอาสาเพื่อปวงชน ส่งผลให้ชาติร่มเย็นเป็นสุข”

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่อดีตมาจนปัจจุบันไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการร่วมใจพัฒนาประเทศชาติและประชาชนไทยไปพร้อมกัน ทั้งยังจะเป็นการปลูกฝังคุณค่า “ไทยนิยม” ชื่นชม “ความเป็นไทย” ด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีเป็นอเนกประการและส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้อย่างถูกต้องและงดงาม ในการประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ “คัดเลือก” ตัวแทน ใน 5 ภูมิภาค ซึ่งมีสถาบันผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด รวม 26 คน จำนวน 21 สถาบัน จากสถาบันการศึกษาทั่วไปประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   มมส เตรียมความพร้อมงานบุญผะเหว...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน...  
   มมส ร่วมซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกและ...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English Camp...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จั...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโ...  
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์  
   มมส เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อม...  
   นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าราง...  
   มมส ติดอันดับ University Impact Ran...  
   นิสิต ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการตุ้...  
   มมส ร่วมพิธียกช่อฟ้าและฉลองศาลาการเ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]