เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเชีย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาคันตุกะจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเชีย นำโดย Emeritus Professor Dr. Paraidathathu Thomas, Executive Dean at the Faculty of Health and Medical Science ซึ่งในการเดินทางมาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง Taylor’s University และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิลัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความสัมพันธ์อันดีกับ Taylor’s University มาโดยตลอดและยังได้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตจาก คณะเภสัชศาสตร์ ไปฝึกประสบการณ์ ณ Taylor’s University อีกด้วย และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง Taylor’s University กับ คณะแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังจะได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับ Taylor’s University ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย, การแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : พักตร์พิไล น้อยวิมล
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 162 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]