เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นางพักตร์พิไล น้อยวิมล นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ทำให้ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานด้านต่างประเทศมากขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้กับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร และเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน
  
รูปแบบโครงการ เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านต่างๆ มีหัวข้ออบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ การสนทนาเบื้องต้นกับชาวต่างชาติ การออกเสียง การเข้าสังคมแบบสากล และการรับโทรศัพท์ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กำหนดจัดขึ้น 5 ครั้ง คือ วันที่ 24 มกราคม 2562, วันที่ 31 มกราคม 2562, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 257 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]