เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ การประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ นางสาวกนกวรรณ มาสิม และนางสาวนาตยา สิมภา นิสิตเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

การจัดการประกวดครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 80 เรื่อง จาก 24 สถาบันการศึกษา ดังนี้
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น จำนวน 22 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 15 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จำนวน 23 เรื่อง จาก 15 สถาบันการศึกษา
- สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จำนวน 20 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา

การตัดสินรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบในแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการคือพิจารณาจาก คุณภาพ (Quality) คุณค่า (Value) ผลงาน (Performance) และที่สำคัญที่สุดคือ จริยธรรม จรรยาบรรณ (Code of Ethics) และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตโดยนักศึกษาในทีมเท่านั้น โดยผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น มีจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งผลงานที่ได้รางวัลดีเด่นคือ เรื่อง Everyone can do art มหาวิทยาลัยรังสิต และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่องคนไร้บ้าน (เงามืด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ผลงานของนิสิต : รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 14 – คนไร้บ้านเงามืดกลางเมือง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
https://www.youtube.com/watch?v=BoJ-Szf7UKg&feature=youtu.be

ภาพ : สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ข่าว : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 109 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]